Privacy Policy

Datum laatste wijziging: 3-05-2018

Palvéco bv, gevestigd aan Galileistraat 75 1704 SE Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Palvéco bv
Galileistraat 75 1704 SE Heerhugowaard
Tel: 0725405533
Internet: https://palveversgroep.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Palvéco bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de

persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via verkoop@palveco.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Palvéco bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Palvéco bv analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Palvéco bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Palvéco bv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Palvéco bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: Naam en e-mailadres > Bewaartermijn > Zolang u ingeschreven staat op onze mailinglijst

Delen van persoonsgegevens met derden

Palvéco bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Palvéco bv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Palvéco bv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

Naam website Naam cookie Doel
Clicky.com _eventqueue Dit cookie slaat een reeks muisgebeurtenissen op waarvan niet gegarandeerd kan worden dat deze op onze servers zijn vastgelegd voordat de huidige pagina wordt leeggemaakt. Het doel is om deze gebeurtenissen in een wachtrij op te slaan zodat op de volgende paginaweergave deze gebeurtenissen kunnen worden verwerkt en vastgelegd. Dit is een sessiecookie zodat deze verloopt wanneer u de website verlaat.
Clicky.com _first_pageview Dit cookie wordt ingesteld op de eerste paginaweergave van een sessie. Het wordt gebruikt om onze trackingcode efficiënter te maken, zodat bepaalde processen alleen worden uitgevoerd op de eerste paginaweergave van een bezoeker. Het verloopt na 10 minuten.
Clicky.com unpoco_ Dit Cookie registreert hoelang u op één pagina zit. Hierdoor kunnen wij de “tijd op onze website” -waarden nauwkeuriger volgen. Deze cookie vervalt na 1 uur, maar zal bij toekomstige bezoeken door dezelfde bezoeker opnieuw worden ingesteld.
Clicky.com _jsuid Het enige doel is om nieuwe en unieke bezoekers van een website beter te identificeren. De waarde van deze cookie wordt ook ingesteld als een cookie van derden met de naam “cluid”, als zo’n cookie niet bestaat. Het doel van de externe cookie is voor websites met meerdere domeinen en bezoekersessies in meerdere domeinen bij te houden, wat niet mogelijk is met first-party cookies. Deze “uid” -cookies zijn ingesteld om min of meer niet te verlopen.
Google.com Cookie _gid
Cookie _ga
Cookie _gat
Anonieme informatie over de pagina’s die u bezoekt op onze website, en anonieme informatie over de herkomst van uw bezoek, het type browser dat u gebruikt, etc. verloopt naar 2 jaar
sanpellegrinoterme.gov.it Cookie euCookie Om aan te geven dat wij Cookies gebruiken op onze website en u hier toestemming voor te vragen. Vervalt per sessie
Youtube.com Cookie VISITOR_INFO1_LIVE

Cookie APISID

Cookie CONSENT

Cookie HSID

Cookie LOGIN_INFO

Cookie SSID

Cookie SID

Een ingesloten Youtube-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen. Vervalt per sessie
Youtube.com Cookie YSC Deze cookie wordt ingesteld door de YouTube-videoservice op pagina’s met ingesloten YouTube-video Vervalt per sessie
Youtube.com Cookie PREF Deze cookie slaat uw voorkeuren en andere informatie op, met name de voorkeurstaal, het aantal zoekresultaten dat u op uw pagina wilt weergeven en of u het SafeSearch-filter van Google al dan niet wilt inschakelen. Vervalt per sessie

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar verkoop@palveco.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Palvéco bv zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Palvéco bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Palvéco bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via verkoop@palveco.nl

PalVéco Heerhugowaard

PalVéco B.V. Galileistraat 71-83 1704 SE Heerhugowaard

Jelco Leeuwarden

Jelco BV Icarusweg 5 8938 AX Leeuwarden

Vestiging Heerhugowaard

Palvéco bv

Galileistraat 71-83 1704 SE Heerhugowaard
Telefoon 072 - 5405533
Fax 072 - 5405388
Email verkoop@palveco.nl
KvK 36009209
B.T.W. NL005410538B01
NL 926 EG

Vestiging Leeuwarden

Jelco bv

Icarusweg 5 8938 AX Leeuwarden
Telefoon 058 - 288 4944
Fax 058 - 288 5135
Email info@jelco.nl
KvK 01056574
B.T.W. NL008917899B01
NL 209474 EG

Volg ons op Social Media