NVWA waarschuwingen voor ossenstaarten van Belgisch vleesbedrijf

Rundvlees

0 Comments(s)

19 03 2018

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 19 Nederlandse bedrijven opgedragen consumenten te waarschuwen om ossenstaarten die afkomstig zijn van het Belgische vleesbedrijf VEVIBA niet te consumeren. Het gaat om ossenstaarten die door het Belgische vleesbedrijf in de handel zijn gebracht zonder dat het vlees door een dierenarts is goedgekeurd voor menselijke consumptie.

Lees hier de hele publicatie

Wij van Palvéco bv & Jelco bv kunnen u geruststellen dat het rundvlees dat via ons geleverd wordt niet afkomstig is uit België.

Wij werken namelijk alleen met rundvlees uit de Keten Duurzaam Rundvlees

Dit is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse vleesveehouder, de slachterij, de grossier, de slager, en overige afnemers van rundvee afkomstig van vleesrassen gehouden ten behoeve van de roodvleesproductie.
De schakels in de keten garanderen dat het vlees minimaal geproduceerd, geslacht en verwerkt is volgens de geldende wet- en regelgeving.

Daarnaast wordt op gebied van dierenwelzijn meer van de vleesveehouders verwacht dan bij de meeste bestaande keurmerken voor rundvlees.

Zo zijn castratie en brandmerken absoluut verboden, wordt weidegang in de zoogperiode als vanzelfsprekend geacht en is vee dat wordt gehouden op uitsluitend betonnen roosters uitgesloten.

Alle ketenpartijen staan hiervoor in en hebben dit geborgd middels onafhankelijke controlemechanismen. Daarnaast zetten de deelnemers zich in voor verdere verduurzaming van de keten.

Keten Duurzaam Rundvlees is gebaseerd op 4 transparante uitgangspunten:

Dierenwelzijn;
Duurzaamheid;
Hoge kwaliteit;
Gehouden in Nederland.

De KDR-erkenning toont aan dat het vlees op de deelnemende bedrijven is geproduceerd volgens deze uitgangspunten, welke vertaald zijn in een uitgebreid aantal meetbare criteria.

Nederlandse vleesveebedrijven die aan deze criteria voldoen, kunnen gecertificeerd worden voor Keten Duurzaam Rundvlees.
Een onafhankelijke Controle Instantie verleent de erkenning namens de Stichting KDR en houdt daarmee toezicht op de deelnemende bedrijven middels een jaarlijkse controle.

Ook Nederlandse fokbedrijven kunnen zich laten certificeren voor Keten Duurzaam Rundvlees. Een nauwere samenwerking tussen fokkers en mesters, voor het behoud van de totale Nederlandse vleesveesector is één van de verduurzamingsdoelstellingen van Stichting KDR.

Gecertificeerde vleesveebedrijven voldoen tegelijkertijd aan de controleverplichting volgens de PVV-verordening ‘Registratie en Verantwoording Antibioticagebruik Rundersector’.

Wilt u ook certificeren als aanbieder van Keten Duurzaam Rundvlees registreer u dan vandaag nog en verkoop alleen nog maar gecertificeerd rundvlees.

Kijk op www.robuustvlees.nl voor meer informatie over Robuust Rundvlees

Archief

Categorieën

PalVéco Heerhugowaard

PalVéco B.V. Galileistraat 71-83 1704 SE Heerhugowaard

Jelco Leeuwarden

Jelco BV Icarusweg 5 8938 AX Leeuwarden

Vestiging Heerhugowaard

Palvéco bv

Galileistraat 71-83 1704 SE Heerhugowaard
Telefoon 072 - 5405533
Fax 072 - 5405388
Email verkoop@palveco.nl
KvK 36009209
B.T.W. NL005410538B01
NL 926 EG

Vestiging Leeuwarden

Jelco bv

Icarusweg 5 8938 AX Leeuwarden
Telefoon 058 - 288 4944
Fax 058 - 288 5135
Email info@jelco.nl
KvK 01056574
B.T.W. NL008917899B01
NL 209474 EG

Volg ons op Social Media