Rundvlees

De kwaliteit en de productieomstandigheden van het Nederlandse roodvlees zijn de laatste jaren enorm verbeterd.

De 12 Zekerheden

 • Hoge kwaliteit (100% rundvlees)
 • Alleen vleesrassen
 • 100% in nederland gehouden
 • Welzijnseisen vanuit het rund
 • Weidegangverklaring (zoogkoeien)
 • Daglicht, lucht en ruimte in stal
 • Geen volledige roostervloeren
 • Geen castratie/brandmerken
 • Antibioticagebruik minimaal
 • Ketencontrole van geboorte tot en met slacht
 • Ketencommitment om verder te verduurzamen
 • Onafhankelijke en onaangekondigde controles

Robuust is puur lekker Hollands rundvlees, botermals en excellent van smaak.

Robuust staat voor ambachtelijke kwaliteit. De duurzame wijze waarop is omgegaan met dierenwelzijn, voeding en milieu garanderen en verklaren de uitstekende smaak van Robuust rundvlees.

Slagers die Hollands rundvlees van het merk ROBUUST verkopen, weten precies waar hun vlees vandaan komt. Dat komt door de samenwerking van alle schakels in de Keten Duurzaam Rundvlees.

Eindproduct is Lekker Hollands Rundvlees van een constante, hoge kwaliteit met een kloppend verhaal.

‘Waar komt het vlees dat u verkoopt vandaan?’ en ’Hoe heeft de koe geleefd?’ Dit zijn vragen die slagers steeds vaker van klanten krijgen.

De consument van tegenwoordig is kritisch en koopt bewust zijn stukje vlees. Hij wil weten welke weg de koe en het vlees hebben afgelegd van boer naar bord.

Bij Keten Duurzaam Rundvlees verlangen we méér op het gebied van dierenwelzijn dan de wettelijke eisen en hanteren wij strengere regels dan bestaande keurmerken voor rundvlees. Weidegang in de zoogperiode is verplicht. Castratie, brandmerken en het houden van vee op betonnen roosters is verboden.
Alle KDR koeien en stieren worden gehouden bij Nederlandse vleesveebedrijven, minimaal drie tot zes maanden voor de slacht.

Er worden strenge eisen gesteld aan huisvesting, klimaat en voer.

De Controle Instantie houdt toezicht op het welzijn en de gezondheid van de dieren.